Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost proti usnesení o odložení věci v trestním řízení

Jméno, Příjmení
Ulice
PSČ, Obec
tel.: 
e-mail:


Policie ČR
Správa Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 3. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno

k rukám vyšetřovatele kpt. Mgr. Rudolfa KOLEGARA

K č.j.: PJM-683/TČ-2008-03


Věc: Stížnost proti usnesení o odložení věci v trestním řízení

Dne..........mi bylo doručeno usnesení o odložení věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu se zdůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Proti tomuto usnesení podávám stížnost ve smyslu § 159a, odst. 6) zákona č 141/1961 ve znění pozdějších novelizací (Trestní řád).

Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti případu zašlu písemné odůvodnění stížnosti (případně prostřednictvím zmocněnce) do 10-ti dnů.


Místo, datum, podpis.