Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Policie CR o odložení tretsní věci-vzor

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství (Krajské ředitelství) policie XXX
Místní oddělení (Obvodní oddělení) XXX
Uliční 2, 000 00 Neználkov

Č.j. PCR-10593-30/TČ-2010-000000                                   Praha 16.června 2010
                                                                                       Počet stran: 2

 

U S N E S E N Í

Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu o d k l á d á m trestní věc podezření ze spáchání přečinu krádež podle § 205 odst. 1 písm. a),d) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý:

neznámý pachatel,

 

tím že,

v době od 15:00 hod. do 15:40 hod. dne 19.05.2010 v prostředcích MHD Praha, konkrétně v metru linky C mezi zastávkami Hlavní nádraží až Florenc a nebo v tramvaji číslo 3, mezi zastávkami Florenc až Kobylisy, poškozenému z jeho kapsy u kalhot odcizil jeho mobilní telefon zn. Nokia, černé barvy, IMEI: XXXXXXXXX, se SIM kartou společnosti O2 s telefonním číslem XXXXXXXXX, čímž měla být poškozenému, kterým je XXXXXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX, trv. bytem XXXXX XXXXXX způsobena škoda na odcizení ve výši 5.000 Kč,

neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.

O d ů v o d n ě ní

Krádež shora uvedeného  mobilního telefonu oznámil dne 1.5.2010 orgánu Místního oddělení policie (Obvodního oddělení policie) p. XXXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXX, trv. bytem XXXXX.

XXXXXXXX

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

prap. XXX XXX                                                            za policejní orgán:
       inspektor                                                         npor. XXXXX XXXXX
tel: XXXXXXX, XXXX                                                      vedoucí oddělení
email: XXXXXXX